Locals

En aquesta secció es presentaran tots aquells locals que el Critic-On considera imprescindibles. Avui en dia, un hotel no només serveix per a dormir. En la mateixa línia, un restaurant no és un lloc únicament per menjar. Així doncs, dormir i menjar s’ha convertit en experiències úniques i diferencials que atrauen a tot aquell que vol trencar amb la rutina del dia a dia.

Per sorprendre, cal conèixer què fa un local per ser original i popular entre les persones. Tot plegat ens porta apropar els millors locals de la nostra comunitat autònoma, Catalunya.

images (1) Gran_Hotel_Torre_Catalunya_Hotel_Spa-Barcelona-Restaurant-5-214448

Deixa un comentari