↑ Torna a Finances ètiques

Orígens

L’ORÍGEN DELS BANCS CONVENCIONALS

Des de temps històrics l’economia ha estat un aspecte molt important de la vida de les persones com una eina més de subsistència. En els seus inicis, amb els intercanvis de mercaderies i, posteriorment, amb la creació del diner i d’aquesta manera dels mercats, va anar sorgint, de forma molt rudimentària, el que avui entenem per banca. Els primers serveis que oferia la banca en l’antiguitat eren l’acceptació de cartes com a forma de pagament o de crèdit monetari i el de la custòdia dels estalvis que la gent obtenia dels seus negocis.

La definició d’allò que entenem com a banc actualment dista molt del que va ser en el seus orígens. Quan els bancs van sorgir, eren simples intermediaris del tràfic monetari; en canvi, ara s’han convertit en intermediaris de les operacions de crèdit, tot i que de forma accessòria realitzen també activitats relacionades amb el canvi de monedes. Els bancs moderns, a més d’actuar com a intermediaris dels crèdits i dels pagaments dels clients, també participen de forma activa en l’activitat econòmica del país on operen i de la resta del món, com si d’una empresa més es tractés, convertint-se així, en protagonistes influenciadors de la borsa, a través de l’administració de capitals.

L’ORÍGEN DE LA BANCA ÈTICA

Com hem vist, entre els anys seixanta i setanta conegudes empreses i institucions dels Estats Units d’Amèrica van protagonitzar una sèrie d’escàndols de corrupció que van provocar una progressiva pèrdua de confiança entre la ciutadania. D’aquesta manera, va sorgir el moviment crític de la banca: el “Business Ethics” (negocis ètics), que juntament amb diverses personalitats d’EUA van debatre i intentar recuperar l’objectiu principal de l’economia: satisfer les necessitats de tots els ciutadans. A Europa, aquest moviment es va introduir als anys setanta i vuitanta, quan diversos col·lectius anglosaxons van prendre consciència de la importància de controlar el destí dels seus estalvis. A més, es van adonar de les contradiccions ètiques que comportava ingressar els seus diners en un banc convencional, ja que aquests invertien en empreses amb finalitats contràries a la cura del medi ambient, a l’ajuda dels més desafavorits, etcètera. És aleshores quan es crea l’anomenada “banca ètica”, concepte popular equivalent al de “banca social”, “banca alternativa” o “banca de valors”.

Degut a aquesta contraposició que suposava participar de l’activitat de la banca convencional i amb la voluntat de defensar la transparència en les finances, als anys setanta van aparèixer els primers bancs ètics: el 1983 el Projecte Grameen Bank es va formalitzar legislativament com a tal, tot i que el projecte per si mateix es va originar a Jobra (Bangladesh), l’any 1976. D’aquesta manera, es va convertir en el primer banc ètic, i va servir com a model impulsor a la creació d’altres com Triodos Bank a Holanda, el 1984, o la Banca Popolare Etica a Itàlia, representada a Espanya a través de Proyecto Fiare.

Situació de Jobra, vila on va néixer la iniciativa del Grameen Bank

Deixa un comentari