↑ Torna a Finances ètiques

Beneficis socials

CAPITAL SOCIAL: MOTOR DE CANVI

El marc socioeconòmic de crisi financera i social que travessa l’economia europea i, en particular l’espanyola, es denota sobretot en les necessitats de finançament de les entitats socials. Si això  ho afegim als retards en el pagament o directament a les retallades per part de les Administracions Públiques, amb l’evident impacte que això provoca sobre el tipus d’activitats amb les quals treballen les entitats de banca ètica, la situació es veu clarament agreujada. Precisament per aquesta conjuntura econòmica, les entitats socials són les que han generat major demanda de finançament, en ser també les més afectades per la manca d’inversió de les Administracions Públiques. Per exemple, cal destacar l’augment del crèdit aprovat per Proyecto Fiare per a les empreses d’inserció social i economia solidària en més d’1.200.000 euros de 2010 a 2011 (podeu consultar més dades a l’última memòria anual de Fiare) o l’acusat creixement de les sol·licituds de finançament tramitades a cooperatives i fundacions (les cooperatives han passat de representar el 25% del total de sol·licituds al 34%). De fet, el 2012 ha estat declarat per les Nacions Unides l’Any Internacional de les Cooperatives , una proclamació que reconeix les cooperatives com un motor de canvi social, en el sentit que són ens que resisteixen a la crisi econòmica i a la vegada són empreses d’èxit compromeses amb la creació d’ocupació i el desenvolupament social. S’estima que aquest sector mobilitza 1.000 milions de persones sòcies i és responsable directe de més de 100 milions de llocs de treball a tot el món (un 20% més que les empreses multinacionals).

Catalunya ha estat la comunitat autònoma, després d’Euskadi, que ha gestionat un major volum de capital social aquest últim any, amb 625.780 euros. Des de les entitats de finances ètiques donen molta importància al capital social, ja que els aporta la seguretat per poder finançar més projectes i, d’altra banda, incrementar la seva estructura i oferta de serveis. Segons la pàgina www.banacetica.es, cada 100€ invertits en l’escala productiva i generadora d’ocupació representen 170€ euros invertits en la societat. D’aquesta manera es revitalitza l’economia, minimitzant el risc d’exclusió social, i generant un major excedent econòmic amb el qual poder fomentar més projectes solidaris i socials.

Però quins criteris claus es segueixen per determinar si un projecte s’emmarca dins de l’economia social?

CRITERIS CLAU PER DETERMINAR SI L’ECONOMIA GESTIONADA PRODUEIX BENEFICIS SOCIALS

[table id=13 /]

Podeu trobar més informació aquí (cliqueu a sobre la imatge)

Deixa un comentari