Finances ètiques

A Catalunya no només existeixen quatre entitats de finances ètiques, sinó que aquestes són les iniciatives que en podríem anomenar “formals”. Xavi Teis, especialista en desenvolupament econòmic i tècnic de FETS , enumera en el seu recentment publicat llibre Cómo cambiar el mundo con tu dinero altres alternatives de caràcter informal que, no obstant, comparteixen filosofia i valors amb les primeres. Així doncs, trobem experiències de finances ètiques com són les Comunitats Autofinançades (CAF) –petit nombre de socis que es fan préstecs entre ells-, l’Acció Solidària contra l’Atur  –lluita contra l’exclusió social i impuls de l’autoocupació-, la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) o l’associació MITA –nom quítxua que al·ludeix a treballs en favor de la comunitat-, que dóna suport a la creació i consolidació de negocis entre el col·lectiu immigrant.

D’ON SORGEIX LA FILOSOFIA DE LA BANCA ÈTICA?

Partint de la idea que cap activitat econòmica és de naturalesa neutral i espontània, i que qualsevol decisió en aquest àmbit per petita que sigui pot tenir un impacte (tant positiu com negatiu) en la vida de les persones, van néixer les primeres iniciatives de banca ètica. L’origen d’aquest canvi de pensament el trobem a la dècada dels anys seixanta i setanta als Estats Units, on arran de les protestes contra la guerra del Vietnam, van aparèixer un conjunt de moviments socials que demanaven coherència social, ja que un gran nombre de gent es va adonar de la incongruència que suposava manifestar-se a favor de la pau a la vegada que els seus estalvis eren dipositats en corporacions bancàries que destinaven accions a la indústria armamentística, a la qual evidentment li interessava el manteniment del conflicte. Per aquest motiu es podria dir que les primeres iniciatives de finances ètiques van sorgir d’aquesta filosofia, ja que l’objectiu primordial que persegueixen és gestionar els diners perquè estiguin al servei de les persones (i no a la inversa). A més, defensen la ferma convicció que és possible invertir en projectes de desenvolupament humà sostenible i aconseguir rendibilitat econòmica alhora que es fomenta la transformació social.

A Catalunya, el primer nucli de Banca Ètica es va crear el 1999 en un despatx de l’organització Justícia i Pau en la qual treballa Arcadi Oliveres. El mateix Arcadi explica que és un ferm devot de la banca ètica i que cap a 1987 ja va formar part d’un petit nucli de cinc o sis persones a Barcelona que volia posar en marxa una iniciativa de banca ètica.

Segons Xavi Teis, si un dels dos objectius de la banca ètica s’incomplís (obtenir rèdits econòmics tot generant beneficis socials), no estaríem parlant de banca o d’ètica.

Les quatre entitats tenen en comú el fet que fan un seguiment de la viabilitat dels projectes i negocis que financen i de les seves repercussions en l’entorn físic i humà. A més, han de respectar estrictament el principi de transparència econòmica pel qual han de fer públiques les dades de totes les activitats que gestionen.

En els apartats següents trobareu informació en profunditat sobre diversos àmbits del món de les finances (quin són els orígens de la banca?, com financen els projectes aquestes entitats?, quina diferència hi ha entre les finances ètiques i les de l’anomenada banca convencional?).

Orígens

L’ORÍGEN DELS BANCS CONVENCIONALS Des de temps històrics l’economia ha estat un aspecte molt important de la vida de les persones com una eina més de subsistència. En els seus inicis, amb els intercanvis de mercaderies i, posteriorment, amb la creació del diner i d’aquesta manera dels mercats, va anar sorgint, de forma molt rudimentària, …

Veure pàgina »

Criteris de finançament

BANCA DE VALORS Les entitats de banca ètica es caracteritzen per finançar projectes que fomentin l’anomenada economia real. Ara bé, es basen en rigorosos criteris que determinen si l’activitat compleix els requisits necessaris per concedir el crèdit (tant a empreses com a particulars) en matèria de sostenibilitat, benefici social i mediambiental. En el següent gràfic …

Veure pàgina »

Beneficis socials

CAPITAL SOCIAL: MOTOR DE CANVI El marc socioeconòmic de crisi financera i social que travessa l’economia europea i, en particular l’espanyola, es denota sobretot en les necessitats de finançament de les entitats socials. Si això  ho afegim als retards en el pagament o directament a les retallades per part de les Administracions Públiques, amb l’evident …

Veure pàgina »

Algunes dades

Les dades plasmades al gràfic es refereixen al número de socis (en el cas d’Oikocrèdit Catalunya  i Coop 57) i al número de comptes de llibretes oberts com a clients (a Triodos Bank i Proyecto Fiare) durant l’any 2011 a les quatre entitats de finances ètiques que operen a Catalunya. Podem veure que Triodos Bank …

Veure pàgina »

Banca ètica / banca convencional

Us presentem una taula comparativa que resumeix de forma entenedora les principals diferències existents entre l’anomenada banca convencional o tradicional, i la banca ètica. [table id=1 /]

Veure pàgina »

Deixa un comentari