Facilitats, ofertes i ajudes

Barcelona s’està convertint ràpidament en una de les ciutats del món on hi ha més rodatges. En els últims anys hi ha hagut un creixement molt elevat del nombre de rodatges a la ciutat, al 2009 n’hi va haver 1.377 al 2013 uns 2.494. Això es degut a que tot i que la ciutat no sigui un dels llocs que dóna més ajudes i subvencions, si que és de les ciutats on els permisos són més fàcils de tramitar. Read more